Weigela/Veigelas

Weigela
Veigelas
Lielums (h-cm, poda tilp.)

Weigela florida “Alexandra”
Krāšņā veigela “Alexandra”
C3
Weigela florida ``Alexandra``

Weigela florida “All Summer Monet” 
Krāšņā veigela “All Summer Monet” 
20-30/C3
Wiegela florida "All Summer Monet"

Weigela florida “All Summer Monet”


Weigela florida “All Summer Red”
Krāšņā veigela “All Summer Red”
C3
Veigela

Weigela florida “Brigela” 
Krāšņā veigela “Brigela” 
C3
Weigela florida ``Brigela``

Weigela florida “Capuccino” 
Krāšņā veigela “Capuccino” 
C4
Weigela florida ``Capuccino``

Weigela florida “Magical Rainbow”

 

Krāšņā veigela “Magical Rainbow” 
20-30/C3
Weigela Magical Rainbow

Weigela florida “Monet”
Krāšņā veigela “Monet”
20-30/C3
Weigela florida ``Monet``

Weigela florida “Vintage Love”

Jaunums!

Krāšņā veigela “Vintage Love”
C3
Weigela florida "Vintage Love"

Weigela florida “Vintage Love”