Larix/Lapegles

Larix
Lapegles
Lielums(h-cm, poda tilp.)

Larix decidua

Patreiz nav!

Eiropas lapegle
180/C15

Larix kaempferi “Diana”
Japānas lapegle “Diana”
80-120/C7.5
Larix kaempferi Diana

Larix kaempferi Diana


Larix kaempferi “Stiff Weeper”

Patreiz nav!

Japānas lapegle “Stiff Weeper”
Pa 150/C12
Larix kaempferi ``Stiff Weeper``