Eņģeļtaures

Eņģeļtaures
Eņģeļtaures
Lielums(h-cm, poda tilp.)

Datura sp.
Eņģeļtaures dzeltenas, rozā baltas pildītas
Datura rosa double